Co zmniejsza pH?

Czynniki, które zmniejszają pH, to substancje kwasowe. Kwasowe substancje posiadają dużą ilość jonów wodorowych (H+) i małą ilość jonów hydroksylowych (OH-). Przykładem może być kwas solny (HCl), który jest powszechnie używany w laboratoriach. Gdy kwas solny jest rozpuszczony w wodzie, uwalnia jony wodorowe, a to powoduje zmniejszenie pH roztworu. Innym przykładem jest sok cytrynowy, który także zawiera kwasy organiczne, takie jak kwas cytrynowy. Gdy dodamy sok cytrynowy do wody, ilość jonów wodorowych wzrasta, co powoduje spadek pH. W skrócie, substancje kwasowe są odpowiedzialne za obniżanie pH roztworów.
Sitemap