Czy granit jest skała metamorficzna?

Nie, granit nie jest skałą metamorficzną. Granit jest skałą magmową, która powstaje w wyniku krzepnięcia magmy pod powierzchnią ziemi. Inne przykłady skał metamorficznych to marmur, łupki i gnejs. Skały metamorficzne powstają w wyniku przemiany innych skał pod wpływem wysokiego ciśnienia i temperatury.
Sitemap