Jak powstają skały przeobrażone?

Skały przeobrażone powstają w wyniku zmiany i przekształcenia skał pierwotnych pod wpływem wysokiej temperatury, ogromnego ciśnienia oraz działania rozpuszczalników chemicznych. Te trzy czynniki, zwane metamorfizmem, powodują, że skały ulegają przemianom strukturalnym, mineralnym i chemicznym. Przykładem takiej przeobrażonej skały jest marmur, który powstaje z wapnia w skałach osadowych, zwanych wapieniami, gdy zostaną one poddane wysokiej temperaturze i ciśnieniu. Kiedy to się dzieje, minerały w wapieniu zmieniają się na bardziej krystaliczne, a skała zaczyna nabierać charakterystycznego wzoru i koloru marmuru. Innym przykładem skały przeobrażonej jest łupka, którą można znaleźć w wielu miejscach. Łupki powstają z osadowych skał ilastych, które pod wpływem wysokiej temperatury i ciśnienia ulegają przemianom chemicznym i mineralnym. W wyniku tego procesu łupki zyskują warstwową strukturę i stają się bardziej twardymi skałami. W skrócie, skały przeobrażone powstają poprzez przemiany strukturalne, mineralne i chemiczne w skałach pierwotnych, które są podyktowane wysoką temperaturą, ogromnym ciśnieniem i działaniem rozpuszczalników chemicznych. Przykłady takich skał to marmur i łupki.
Sitemap