Jaki jest najrzadszy kamień na świecie?

Najrzadszym kamieniem na świecie jest diament. Diament jest bardzo wyjątkowy, ponieważ jest tworzony w warunkach, które występują tylko głęboko w ziemi. Aby powstał diament, potrzeba dużego ciśnienia i wysokiej temperatury. Ponadto, diament jest również rzadki ze względu na trudności w jego wydobyciu. Na przykład, do znalezienia jednego karata diamentu potrzeba przegrzebania około 250 ton ziemi! Dlatego diament jest uważany za jedno z najrzadszych i najcenniejszych kamieni na świecie.
Sitemap