Z czego powstają łupki krystaliczne?

Łupki krystaliczne powstają głównie z procesu metamorfizmu, czyli przemiany skał pod wpływem wysokiej temperatury, ciśnienia i czasami też związanego z tym obecnością wody. Przykładem łupków krystalicznych są łupki łyszczykowe, które powstają z przemiany skał osadowych, takich jak piaskowce, pod wpływem wysokich temperatur i ciśnień. Innym przykładem jest łupka łyszczykowa, która powstaje z przemiany łupków ilastych przez naprężenia tektoniczne. Ogólnie rzecz biorąc, proces powstawania łupków krystalicznych jest skomplikowany i zależy od wielu czynników, ale metamorfizm jest kluczowym elementem w ich formowaniu się.
Sitemap